Monday, November 19, 2012

Kata Adjektif

Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat.

Kata adjektif digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama atau frasa nama.

kata adjektif terbahagi kepada 9 jenis.

1. kata adjektif sifat atau keadaan
   - kasar. takut, buas ...

2. kata adjektif warna
   - biru, hitam, putih ...

3. kata adjektif bentuk
   - lekuk, kurus, leper ...

4. kata adjektif ukuran
   - kecil, bulat, luas ...

5. kata adjektif jarak
   - dekat, jauh, nun ...

6. kata adjektif waktu
   - lama, segera, silam ...

7. kata adjektif cara
   - lambat, deras, jarang ...

8. kata adjektif perasaan
   - sayang, ragu, benci ...

9. kata adjektif pancaindera
   - silau, wangi, manis, bising, lunak ...