Wednesday, November 21, 2012

Contoh RPH KSSR BM Tahun 1Rancangan Pelajaran Harian
Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia
Tahun: Satu Maju
Bilangan Murid: 30 orang
Masa : 7.45 – 8.45 pagi (60 minit)
Tema: Diri SayaTajuk: Kenali Saya
Standard Kandungan:  3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betuldan kemas.
Standard Pembelajaran: 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan carayang betul serta tulisan yang kemas.
 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.
Objektif: Pada akhir pelajaran ini murid dapat:
1.Menulis huruf besar dan kecil dengan betul dan kemas.
2.Membina ayat tunggal yang mudah.
SDK: 1.1.1, 1.1.2, 2.1.2,.2.1.3,, 3.1.2, 4.1.2
BBM: Gambar/Pensel warna
Pengetahuan Sedia Ada: Murid sudah mengenali diri sendiri dari aspek makanan kegemaran, umur, rancangan kegemaran.
 Nilai Murni: Sayang kepada diri sendiri,keluarga,bangsa dan negara.Langkah /Masa
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran
Fasa/SDK/Catatan

Set Induksi
( 5 minit )
      
      1.       Murid ditunjukkan gambar keluarga dan individu.
Contoh Soalan:
      1. Ini gambar apa?
      2. Siapa di dalam gambar ini?
      3. Boleh kamu sebut orang dalam gambar ini?

Fasa Persediaan
1.1.2 Menumpukan pemerhatian kepada objek  perkataan,ayat atau tekssecara menyeluruh.

Langkah 1
( 15 minit )
      1.       Murid bercerita secara lisan tentang diri sendiri.
Contoh Petikan:
Nama saya Zeti Akhtar bintiMohd Oden.
Saya bercita-cita menjadi juruterbang.
Umur saya tujuh tahun.

Fasa Imaginasi
2.1 Penjanaan Idea
2.1.2 Menghasilkan ideasecara berterusan.
2.1.3 Menghasilkan idea yang bermakna.

Langkah 2
( 20 minit )
      1.       Murid menulis ayat tunggal dalam buku tulis garis tiga 
            ( dengan bimbingan guru )
Contoh:
Saya suka menonton rancangan National Geographic.
Saya suka melancong ke Sabah.

Fasa Perkembangan
1.1Penambahbaikan
3.1.2Mengubah suaiidea
Langkah 3
( 15 minit )
      1.       Murid menulis dan membaca ayat tentang diri sendiri 
            di hadapan kelas.

Fasa Tindakan
4.1 Pelaksanaan
4.1.2 Menyusun idea secaratersusun dan mudah difahami.

Penutup
( 5 minit )
       1.       Guru dan murid bersoal jawabmembuat rumusan.
Contoh:
Menitikberatkan bentuk tulisandan penggunaan huruf besar danhuruf kecil dalam penulisan.