Saturday, October 27, 2012

Kata Ganti Nama Tempat

Kata Ganti Nama Tempat digunakan untuk menunjukkan sesuatu tempat atau nama tempat.

Friday, October 26, 2012

Thursday, October 25, 2012

Wednesday, October 24, 2012

Kata Ganti Nama Tanya

Kata ganti nama tanya digunakan untuk menanyakan manusia, haiwan, benda, tempat dan perkara.

Apabila kata ganti nama tanya digunakan pada permulaan ayat, partikel "- kah " mesti ditambah di belakang kata ganti nama tanya.Kata Ganti Nama Tanya

Penggunaan

Ayat Contoh

Apa

          Benda
          Haiwan
          Perkara

          Di dalam beg itu ada apa?

          Apakah nama binatang itu?
          Pegawai itu terlibat dalam kes apa?


Siapa

          Manusia

          Budak itu siapa?

          Siapakah yang mencipta telefon bimbit?


Mana

          Tempat

          Rumah awak di mana?

          Di manakah baju yang saya beli semalam?

Sunday, October 21, 2012

Hari Kanak-kanak sekolah

 Pelbagai jenis makanan yang disediakan oleh murid-murid.
Bolehkah anda nyatakan nama makanan tersebut?

Thursday, October 18, 2012

Kata Ganti Nama Diri

Kata ganti nama diri digunakan untuk mengganti nama orang.

Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:

(a) Kata Ganti Nama Diri Pertama

(b) Kata Ganti Nama Diri Kedua

(c) Kata Ganti Nama Diri Ketiga


Kata Ganti Nama

Kata ganti nama digunakan untuk menggantikan kata nama am dan kata nama khas.

Kata ganti nama terbahagi kepada:

(a) Kata ganti nama diri

(b) Kata ganti nama tanya

(c) Kata ganti nama tempat

(d) Kata ganti nama tunjuk

(e) Kata ganti nama tak tentu


Wednesday, October 17, 2012

Kata Nama

Lagu Kata Nama

Marilah Menyanyi

                                                                      lompat katak

Tuesday, October 9, 2012