Thursday, October 18, 2012

Kata Ganti Nama

Kata ganti nama digunakan untuk menggantikan kata nama am dan kata nama khas.

Kata ganti nama terbahagi kepada:

(a) Kata ganti nama diri

(b) Kata ganti nama tanya

(c) Kata ganti nama tempat

(d) Kata ganti nama tunjuk

(e) Kata ganti nama tak tentu


2 comments: