Thursday, October 18, 2012

Kata Ganti Nama Diri

Kata ganti nama diri digunakan untuk mengganti nama orang.

Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:

(a) Kata Ganti Nama Diri Pertama

(b) Kata Ganti Nama Diri Kedua

(c) Kata Ganti Nama Diri Ketiga


Kata Ganti Nama

Kata ganti nama digunakan untuk menggantikan kata nama am dan kata nama khas.

Kata ganti nama terbahagi kepada:

(a) Kata ganti nama diri

(b) Kata ganti nama tanya

(c) Kata ganti nama tempat

(d) Kata ganti nama tunjuk

(e) Kata ganti nama tak tentu