Wednesday, December 12, 2012

Contoh RPH BM Tahun 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
Mata Pelajaran         :           Bahasa Melayu
Tarikh / Hari              :           26 Mac 2012
Masa                           :           8.40 – 9.40 ( 1 jam)
Kelas                          :           5 Kenanga
Bil. Pelajar                 :           35 orang
Tema                           :           Sukan Dan Kesihatan
Tajuk                           :           Kesihatan Asas Kesejahteraan          
Objektif                       :           Di akhir pengajaran murid dapat:
i)              Mengelaskan maklumat berdasarkan topik yang dibincangkan.
ii)             Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada bahan bacaan.
iii)            Memilih dan mengenal pasti penanda wacana.
Pengetahuan sedia ada :
Konsep                       :           Murid  pernah didedahkan dengan frasa dan rangkai kata serta
                                                   penanda wacana di dalam pengajaran yang lepas.
Bahan                         :           Petikan teks m/s 58 buka teks Bahasa Melayu Tahun 5, kad
                                                  gambar dan lembaran kerja.
Nilai                             :            Menjaga kesihatan, bekerjasama, berdisiplin
Kemahiran                 :           Membaca, lisan dan menulis.
 
Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti guru
Aktiviti Murid
Catatan

Set Induksi
(5 minit)
Bersoal jawab tentang makanan kesukaan murid.
1.Menunjukkan gambar hidangan makanan tengah hari.
2.Meminta murid menyatakan makanan yang dimakan semalam.
1.Menyatakan apa yang dilihat di dalam gambar.
2.Menyatakan jenis makanan yangh dimakan semalam
BBM:
Gambar makanan tengah hari
Nilai:
Bekerjasama
KBKK:
Sumbang
saran
Langkah 1
(15 minit)
Menganalisis data
Aktiviti berkumpulan:
1.Meminta murid duduk dalam kumpulan
2.Mengedarkan petikan kepada murid.
3.Meminta murid membaca petikan secara mentalis (secara senyap)
4.Meminta murid menganalisis data dengan mengkelaskannya mengikut jenis makanan
Aktiviti berkumpulan:
      1.       Membaca petikan
          secara mentalis (secara senyap)
2.Mengelaskan makanan mengikut jenisnya:
Karbohidrat, Protein,
Vitamin,garam galian dan lemak
BBM:
- Petikan teks
-jadual
Nilai:
Bekerjasama
KBKK:
Mengklasifikasi
Langkah 2
(15 minit)
Membentangkan laporan
1.Meminta ketua kumpulan membentangkan laporan di hadapan kelas.
2.Menampal jadual yang dilengkapkan oleh murid di papan putih.
1.Ketua setiap kumpulan membentangkan laporan
di hadapan.
BBM:
Jadual
Nilai:
Mematuhi arahan
KBKK:
Merumus
Langkah 3
(20 minit)
1 .Mengenalpasti penanda wacana
2. Membina dan menulis ayat
1. Mengarahkan semula murid membaca teks secara senyap.
2. Meminta murid mengenalpasti dan menggariskan penanda wacana yang terdapat di dalam petikan.
3. Meminta murid menyenaraikan penanda wacana yang digaris.
4. Meminta murid membina ayat menggunakan penanda wacana
1. Membaca teks secara senyap.
2. Mengenalpasti dan menggariskan penanda wacana yang terdapat di dalam petikan.
3.Menyenaraikan penanda wacana di dalam lembaran kerja .
4. Membina dan menulis ayat menggunakan penanda wacana di dalam lembaran kerja.
BBM:
Lembaran kerja
Nilai:
Mematuhi arahan
KBKK:
Mengenalpasti, Menjana idea
Penutup
(5 minit)
1.Penerapan nilai murni
1.Mengingatkan murid agar sentiasa makan makanan seimbang.
2.Meminta murid mengamalkan makanan seimbang.
3. Menyebut semula penanda wacana yang telah dipelajari.
1.Menyebut semula makanan seimbang yang berkhasiat.
2. Menyebut semula penanda wacana yang telah dipelajari.
Nilai:
Menghargai kesihatan
KBKK:
sumbangsaran

2 comments:

  1. Bagus topik ini, keseimbangan makanan menjamin kesihatan:)

    ReplyDelete
  2. Tahniah la cikgu.setakat ni.cikgulah paling ramai pengikut.

    ReplyDelete